Bán Trái Mỏ quạ khô (Dây Mỏ quạ)

Mỏ quạ là loại dây leo, mọc hoang trong tự nhiên ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dây mỏ quạ thường mọc vào đầu mùa mưa (tháng 4 – 9 âm lịch), lá màu xanh, có hình dáng quả tim.

Advertisements