Dầu Hạt Chùm ngây (Moringa Oil) nguyên chất: 10ml, 50 ml, 100 ml, 1.000ml

Hiện nay trên thị trường có bán Dầu Chùm ngây (Moringa Oil) không phải 100% nguyên chất nhé! Quý khách lưu ý có pha Dung môi  đấy giá rẻ ! 

Advertisements